سیب زمینی رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه

سیب زمینی: رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه لیگ هلند قوچان نژاد ویلم

گت بلاگز اخبار بین الملل هشدار نخست وزیر انگلیس راجع به خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی

به دنبال شدت یافتن تنشها میان لندن و بروکسل در زمینه برگزیت، نخست وزیر انگلیس به احتمال خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق اشاره کرد.

هشدار نخست وزیر انگلیس راجع به خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی

هشدار نخست وزیر انگلیس راجع به خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی

عبارات مهم : اروپا

به دنبال شدت یافتن تنشها میان لندن و بروکسل در زمینه برگزیت، نخست وزیر انگلیس به احتمال خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق اشاره کرد.

به گزارش میزان،به نقل از ایندیپندنت، به دنبال پیچیده و سخت شدن روند مذاکرات بین لندن و اتحادیه اروپا در زمینه برگزیت، ترزا می نخست وزیر انگلیس راجع به خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی هشدار داد.

هشدار نخست وزیر انگلیس راجع به خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی

براساس این گزارش، در حالیکه امیدها جهت حصول توافق میان لندن و بروکسل در داخل و خارج از این کشور کمرنگ شده است است نخست وزیر انگلیس از طرحی اضطراری جهت به حداقل رساندن ضررهای ناشی از خروج از انگلیس از اتحادیه اروپا بدون حصول توافق خبر داد.

این طرح زمانی مطرح شد که ترزا می اعتراف کرد که خروج از بن بست مذاکرات ممکن است به حداقل یک سال دیگر وقت نیاز داشته باشد.

به دنبال شدت یافتن تنشها میان لندن و بروکسل در زمینه برگزیت، نخست وزیر انگلیس به احتمال خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق اشاره کرد.

واژه های کلیدی: اروپا | توافق | برگزیت | انگلیس | مذاکرات | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs