سیب زمینی رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه

سیب زمینی: رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه لیگ هلند قوچان نژاد ویلم

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هیچ‌گونه احضار و دعوتی از من نشده است / مرتضوی

سعید مرتضوی دادستان وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به خبر صدور حکم جلبش، اعلام کرد: تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ گونه احضار یا دعوتی از اینجان

هیچ‌گونه احضار و دعوتی از من نشده است / مرتضوی

مرتضوی: هیچ گونه احضار و دعوتی از من نشده است

عبارات مهم : قانون

انسان اگر چیزی را بلد نیست نباید در مورد آن اظهار نظر کند.

سعید مرتضوی دادستان وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به خبر صدور حکم جلبش، اعلام کرد: تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است.

به گزارش ایسنا، در پی به مصاحبه وکیل عبدالحسین روح الامینی مبنی بر صدور حکم جلب جهت سعید مرتضوی و انتشار این خبر در ایسنا، بخشی از توضیحات وی به استناد ماده 23 قانون مطبوعات به شرح زیر منتشر می شود: « تا به حال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است است.»

هیچ‌گونه احضار و دعوتی از من نشده است / مرتضوی

هم چنین در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: « در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران که علیرغم احکام برائت قبلی و همچنین علی رغم رای قطعی شعبه 38 دیوان عالی کشور و بدون در نظر گرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، اینجانب را در خصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال 1388 و د راستای ایفای وظایف قضایی اطراف اخلال گران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک ترین اشتباه یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه ای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 آیین دادرسی کشوری می باشد؛ لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 477 قانون آمره مذکور در صورتی که اطراف حکم قطعی و مورد نیاز الاجرا شرایط فوق البیان حادث باشد و دلایلی مبنی بر خلاف بین شرع بودن اقامه گردد، اظهارنظر و قضاوت در خصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه قضاییه که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای ولایت می باشند واگذاری نموده و چون این حق به موجب قانون فقط یک بار قابل اعمال هست، اینجانب به فوریت در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده 477 می باشم و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست قوه قضاییه که منصوب مقام عظمای ولایت است و لاجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند آن را اجابت نموده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ از بعضی جنجال های رسانه ای اعلام نمایند.»

***

سعید مرتضوی دادستان وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به خبر صدور حکم جلبش، اعلام کرد: تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ گونه احضار یا دعوتی از اینجان

میرمجیدطاهری دوازدهم اسفند ماه به ایسنا گفته بود: امروز که از اجرای احکام پیگیری کردم به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است است.

وی افزود: پرونده به اجرای احکام ارسال شده است بود.

واژه های کلیدی: قانون | سعید مرتضوی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs