سیب زمینی رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه

سیب زمینی: رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه لیگ هلند قوچان نژاد ویلم

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات هنوز در جایگاه مدنظر قرار نداریم/ در فوتبال برد ارزان به دست نمی‌آید ، کی‌روش

سرمربی تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران در خصوص آخرین مرحله آماده سازی جهت رویارویی با ازبکستان بیانیه ای را صادر کرد.

هنوز در جایگاه مدنظر قرار نداریم/ در فوتبال برد ارزان به دست نمی‌آید ، کی‌روش

کی روش: هنوز در جایگاه مدنظر قرار نداریم/ در فوتبال برد ارزان به دست نمی آید

عبارات مهم : فوتبال

سرمربی تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران در خصوص آخرین مرحله آماده سازی جهت رویارویی با ازبکستان بیانیه ای را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران به شرح زیر است:

هنوز در جایگاه مدنظر قرار نداریم/ در فوتبال برد ارزان به دست نمی‌آید ، کی‌روش

تابلو نتیجه و قیمتی که باید پرداخت شود

در فوتبال یا در زندگی ما هر لحظه تابلوی نتیجه ای داریم که شرایط ما را شرح می دهند. جهت تیم ما تابلوی نتیجه واضح است: در رده نخست گروه قرار داریم؛ هیچ باخت و گل خورده ای نداریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران در خصوص آخرین مرحله آماده سازی جهت رویارویی با ازبکستان بیانیه ای را صادر کرد.

اما ما هنوز در جایگاهی نیستیم که انتظارش را داریم. ما هنوز در جایگاهی نیستیم که می خواهیم باشیم. این درست است که ما بهتر از آنچه در گذشته بودیم هستیم ولی تابلوی نتیجه ما امروز فقط مسئولیت ما را زیاد کردن می دهد و دانستن این عنوان که استانداردها و خواسته های ما بالاتر رفته است.

این عنوان بسیار مهم است که گفته شود چون بازی ما هنوز به اتمام نرسیده هست. درحقیقت ما 3، 90 دقیقه ی دیگر جهت بازی کردن داریم تا به آرزوها و موفقیت برسیم.

دوباره در فوتبال و در زندگی، برد و موفقیت با قیمت ارزان بدست نمی آید! ما همه باید سخت تر از هر لحظه کار کنیم، ما همه باید یک چیز زیاد و متفاوت تر داشته باشیم. بدلیل اینکه اگر ما می خواهیم عوض کردن ایجاد کنیم در نهایت این تنها راهی است باید پیش بگیریم.

هنوز در جایگاه مدنظر قرار نداریم/ در فوتبال برد ارزان به دست نمی‌آید ، کی‌روش

اگر می خواهیم موفق شویم یک قیمت وجود دارد که باید بپردازیم. دوباره، پیروزی ها هرگز ساده بدست نمی آیند. در این لحظه فداکاری و وقف کامل، تیم ملی را به جایگاهی که ما آرزویش را داریم، می رساند.

همه جهت تیم ملی

سرمربی تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران در خصوص آخرین مرحله آماده سازی جهت رویارویی با ازبکستان بیانیه ای را صادر کرد.

کارلوس کی روش

واژه های کلیدی: فوتبال | موفقیت | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs