سیب زمینی رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه

سیب زمینی: رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه لیگ هلند قوچان نژاد ویلم

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای ، مراسم عفو کردن بوقلمون به وسیله ترامپ

دونالد ترامپ مدیر جمهور آمریکا، به رسم روسای جمهور قبلی این کشور در آستانه روز ملی شکرگزاری یک بوقلمون را «عفو» کرد تا از کشته شدن آن به مناسبت این روز جلوگیری

تصویرهای ، مراسم عفو کردن بوقلمون به وسیله ترامپ

مراسم عفو کردن بوقلمون به وسیله ترامپ/ تصاویر

عبارات مهم : زندگی

دونالد ترامپ مدیر جمهور آمریکا، به رسم روسای جمهور قبلی این کشور در آستانه روز ملی شکرگزاری یک بوقلمون را «عفو» کرد تا از کشته شدن آن به مناسبت این روز جلوگیری کند. با این کار بوقلمون حق ادامه زندگی خود را به شکل آزاد در مزرعه و گاهی حیاط کاخ سفید خواهد داشت.

تصویرهای ، مراسم عفو کردن بوقلمون به وسیله ترامپ

دونالد ترامپ مدیر جمهور آمریکا، به رسم روسای جمهور قبلی این کشور در آستانه روز ملی شکرگزاری یک بوقلمون را «عفو» کرد تا از کشته شدن آن به مناسبت این روز جلوگیری

تصویرهای ، مراسم عفو کردن بوقلمون به وسیله ترامپ

دونالد ترامپ مدیر جمهور آمریکا، به رسم روسای جمهور قبلی این کشور در آستانه روز ملی شکرگزاری یک بوقلمون را «عفو» کرد تا از کشته شدن آن به مناسبت این روز جلوگیری

تصویرهای ، مراسم عفو کردن بوقلمون به وسیله ترامپ

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: زندگی | مزرعه | بوقلمون | دونالد ترامپ | اخبار گوناگون

تصویرهای ، مراسم عفو کردن بوقلمون به وسیله ترامپ

تصویرهای ، مراسم عفو کردن بوقلمون به وسیله ترامپ

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs