سیب زمینی رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه

سیب زمینی: رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه لیگ هلند قوچان نژاد ویلم

گفت‌وگو‌ با بهروز شعيبی، كارگردان فيلم داركوب

بهروز شعيبي، كارگردان متفاوتي هست. حال چه فيلم هايي كه ساخته با سليقه مخاطب همسو باشد يا همسو نباشد. ولی نمي توان از خوش ساخت بودن فيلم هاي او چشم پوشي كر..

ادامه مطلب